Styrelse

Ordinarie Ledamöter

 • Bruno Mårtensson      Ordförande  o Reseansvarig      0705-128556  bruno.martensson1952@gmail.com
 • Kenneth Krantz           Kassör                0706-364465      kenneth.krantz47@gmail.com
 • Kjell-Åke Månsson      V-ordf o Studieansv.      0705-159678                   kjellake45@gmail.com
 • Lennart Cederbrink   Sekreterare                     0707-415196                  lennart_lck1@telia.com
 • Jan-Åke Nilsson           Försäkr-ansv,  Hemsidan och medl-register     0723-821604  janake.g.nilsson@gmail.com
 •  Roni Edvardsson        V-sekr o ansv. Studiebesök        0704-428226  roni.edwardsson@gmail.com
 • Jytte Andersen             ansv. Medlemsmöte           0766-103709  farmor323@gmail.com

Ersättare

 • Kitty Olofsson             ansv. Teater o Underhållning   0768-971628  kitty.m.olofsson@gmail.com
 • Stanislav Augustin      ansv. Medlemsmöte           0730-220330     augustin@telia.com
 • Bengt Larsen               ansv. Resor            0703-769688                          info@brikonsult.se

Övriga förtroendevalda

 • Rolf Lindberg            Revisor                     0706-832616    rll@banhof.se
 • Gösta Hartman         Revisor                     0418-490610    ulla.hartman@yahoo.se
 • Kristina Vibass         Revisorsuppl.          0705-641090    vibass@mail.se
 • Thomas Munkberg  Valberedare               0727-491222    thomas@munkberg.nu
 • Staffan Gertsson       Valberedare            0706-645290    staffan.gertsson@gmail.com