Styrelse

 • Kjell-Åke Månsson      Ordförande       0705-159678  kjellake45@gmail.com
 • Kenneth Krantz           Kassör                0706-364465  kenneth.krantz47@gmail.com
 • Staffan Gertsson          v-ordf.               0706-645290  staffan.gertsson@gmail.com
 • Kenn Nilsson                Sekr.                  0702-077441  kenn.nilsson@hotmail.com
 • Gull-Britt Gren             v-Sekr                0736-282635  gullbritt.gren@gmail.com
 • Jan-Åke Nilsson           Ledamot            0723-821604  janake.g.nilsson@gmail.com
 • Jytte Andersen             Ledamot           0766-103709  farmor323@gmail.com
 • Roni Edvardsson        Ersättare            0704-428226  roni.edwardsson@gmail.com
 • Lennart Cederbrink   Ersättare           0707-415196  lennart_lck1@telia.com
 • Bengt Larsen               Ersättare            0703-769688  info@brikonsult.se

Övriga förtroendevalda

 • Rolf Lindberg         Revisor                    0706-832616  rll@banhof.se
 • Gösta Hartman      Revisor                    0418-490610  ulla.hartman@yahoo.se
 • Kenn Nilsson          Valberedare           0702-077441  kenn.nilsson@hotmail.com
 • Bengt Larsen          Valberedare           0703-769688  info@brikonsult.se
 • Per Persson             Valberedare           0706543533  pahp85@gmail.com