Pensionärsklubben informerar

På Hemsidan kommer ni att finna information om aktiviteter, kallelser och inbjudningar, mer hittar ni i Menyn. Obs! det går nu att anmäla sig direkt på hemsidan Se Kontakt i menyn

På grund av den rådande Pandemin Covid 19 så har Klubben inte bemanning av klubbexp. Vid behov så kontakta någon i styrelsen. se menyn/styrelse.

Information ang. Julbordet 25 nov. och Medlemsmötet den 11 dec.

Då vi för närvarande och på grund av rådande omständigheter med Coronaviruset så har styrelsen beslutat ställa in årets Julbord den 25 nov, men kommer istället att anordna och bjuda in till en Vårlunch på ForSea (Scandlines) när så blir möjligt att genomföra på ett säkert och trevligt sätt.  Styrelsen har också beslutat att ställa in medlemsmötet med Lucia den 11 dec. De känns naturligtvis tråkigt ,men styrelsen hoppas givetvis att rådande Pandemi snart skall släppa sitt grepp i samhället, så att vi kan återgå till normala aktiviteter och verksamhet, men just nu så behöver vi alla följa folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Vår egen Höstresa till Nöjesteatern i Malmö  blev en Vårresa

Aktuella Aktiviteter:

Vårresa Glada Änkan 2021(klicka här)

Shoppingresa till Heiligenhafen den 28.nov 2020 är inställd.