Pensionärsklubben informerar

På Hemsidan kommer ni att finna information om aktiviteter, kallelser och inbjudningar, mer hittar ni i Menyn. Obs! det går nu att anmäla sig direkt på hemsidan Se Kontakt i menyn

Nu är klubben åter bemannad varje onsdag 10.00 – 12.00

Klubben kallar till medlemsmöte med Lucia den 13 dec kl.11.00 anmälan om deltagande senast den 6 dec. se mer i menyn/aktiviteter

Medlemsmötet den 4 okt. antog ett upprop ang. Öresundskraft. se mer menyn/arkiv-dokument.

Obs ny dag: Årets Julbord kommer att vara den 27/11 avgång kl 16.10 på Aurora (ForSea) anmälan senast den 20 nov. se menyn/aktiviteter.  

andra Aktuella Aktiviteter:

Resa till Malmö och Musicalen Grease den 17 nov se mer i menyn/aktiviteter. OBS!förlängd anmälningstid till 18 sept.

Julmarknadsresa till Lubeck den 3 dec se mer i menyn/aktiviteter

Studiecirkeln i Vinkunskap startar den 10 okt, cirkeln är fulltecknad, men det finns fler som anmält sitt intresse, skulle du också vilja delta så hör av dej till klubben

  • Läsecirkeln och Bouleaktiviteten startar under våren intresserade får gärna höra av sig till Klubben