Pensionärsklubben informerar

På Hemsidan kommer ni att finna information om aktiviteter, kallelser och inbjudningar, mer hittar ni i Menyn. Obs! det går nu att anmäla sig direkt på hemsidan Se Kontakt i menyn

Klubbstyrelsen har nu tagit beslut pga av den uppkomna situation beträffande Coronavirus och myndigheternas rekommendationer att ställa in vårens aktiviteter. Vi kommer att informera via vår Hemsida om förändringar som vi löpande fattar beslut om. Se mer enligt nedanstående information

Klubbstyrelsen har nu också beslutat att pausa öppet-hållande på Klubbexpeditionen tills vidare, detta innebär att medlemmar som behöver komma i kontakt med klubben får kontakta någon i styrelsen, se i menyn/Styrelse

Nästa medlemsmöte blir förhoppningsvis den 2 oktober i Helsingborg.

Aktuella Aktiviteter:

Höstresa Operetten Glada Änkan 8 nov. klicka här

Bild glada Änkan

Resa två dagar till Burg 26/9-27/9, anmälan senast den 20 juli, se mer i menyn/aktiviteter.

Obs! Resa i Halland Madaresa den 7 juni, är inställt.

  • Läsecirkeln och Bouleaktiviteten pågår under våren intresserade får gärna höra av sig till Klubben