Pensionärsklubben informerar

På Hemsidan kommer ni att finna information om aktiviteter, kallelser och inbjudningar, mer hittar ni i Menyn. Obs! det går nu att anmäla sig direkt på hemsidan Se Kontakt i menyn.

Telefonnr. till Klubbexpeditionen: 0721-690577 Klubbexpeditionen har nu Juluppehåll och är åter bemannad  onsdag 11 jan 2023 10.00 -12.00

Styrelsen Kallar till medlemsmöte den 27 jan 2023 i Tingssalen Helsingborg kl. 14.00 anmälan görs i sedvanlig ordning senast den 23 jan. Polisen kommer att ge information om brottsförebyggande, på dagordningen, valberedningsfrågor och sedvanlig mötesagenda med samkväm och förtäring. 

POlisinfo

Inbjudan Resa till Världutställningen om Auschwitz i Malmö den 19/1 2023 anmälan om deltagande senast 9 jan. se mer i menyn/aktiviteter.

Bild Brandorama

Inbjudan till studiebesök Brandorama och anmälan om deltagande senast den 14/2 2023 se mer i menyn/aktiviteter                      

Aktiviteter:

Läsecirkeln pågår tillsvidare och intresserade får gärna höra av sig. Ämnet är Gunnar Sträng